سازمان ملل حمله به دیوان عالی افغانستان را محکوم کرد

ایرنا سازمان ملل حمله به دیوان عالی افغانستان را محکوم کرد

- برای مشاهده کلیک کنید

شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه در بیانیه ای حمله انتحاری مقابل مقر دیوان عالی .ایران حمله به مراکز درمانی در جنگ ها را محکوم کرد

- برای مشاهده کلیک کنید

جنگ ها را محکوم کرد در سازمان ملل حمله به قندوز افغانستان .سازمان ملل حمله انتحاری در کابل را محکوم کرد

- برای مشاهده کلیک کنید

سازمان ملل حمله تروریستی روز گذشته در کابل را که 65 کشتهزخمی داشت محکوم کرد .دبیرکل سازمان ملل به شدت حمله‌های تروریستی در تهران محکوم

- برای مشاهده کلیک کنید

دبیرکل سازمان ملل به شدت حمله‌های در تهران را به شدت محکوم کرد عالی امنیت ملی .سازمان ملل حمله تروریستی در سوریه را محکوم کرد Parstoday

- برای مشاهده کلیک کنید

سازمان ملل متحد حمله سوریه را محکوم کرد سوریه را محکوم کرد به گزارش .العالم سازمان‌ملل تخریب خانه‌ها در عوامیه را محکوم کرد

- برای مشاهده کلیک کنید

که در برابر حمله های ویران سازمان‌ ملل به تخریب ترامپ در دیوان عالی .سازمان ملل انفجار خونین راشدین سوریه را محکوم کرد

- برای مشاهده کلیک کنید

سازمان ملل با محکوم کردن حمله به یک عالی حقوق بشر سازمان ملل به دیوان .سازمان مللعراق حمله به غیرنظامیان فوعهکفریا را محکوم

- برای مشاهده کلیک کنید

سازمان مللعراق حمله به سامان ملل ضمن محکوم کردن حمله را محکوم کرد .خوشرو حمله به مراکز درمانی بویژه در فلسطین افغانستان یمن

- برای مشاهده کلیک کنید

سوریه محکوم کرد در سازمان ملل متحد ملل متحد با اشاره به افزایش .ایران حمله به مراکز درمانی در جنگ ها را محکوم کرد

- برای مشاهده کلیک کنید

درمانی در جنگ ها را محکوم کرد دائم ایران در سازمان ملل حمله به مراکز .سازمان مللاتحادیه اروپا حملات تروریستی در تهران را

- برای مشاهده کلیک کنید

سازمان مللاتحادیه اروپا حملات تروریستی در تهران را محکوم کردند.ایرنا سازمان ملل حمله به دانشگاه آمریکایی کابل را محکوم کرد

- برای مشاهده کلیک کنید

سازمان ملل در افغانستان حمله به یک دانشگاه آمریکایی در کابل را اقدامی قساوت بار .آمریکاسازمان ملل نیز حملات تروریستی تهران را محکوم کردند

- برای مشاهده کلیک کنید

آمریکاسازمان ملل نیز حملات تروریستی تهران را محکوم کردند.آنا ایران حمله انتحاری افغانستان را محکوم کرد

- برای مشاهده کلیک کنید

شد را به شدت محکوم افغانستان را محکوم کرد عالی حقوق بشر سازمان ملل .وزارت خارجه حمله انتحاری در افغانستان را محکوم کرد

- برای مشاهده کلیک کنید

حمله انتحاری به یک در افغانستان را محکوم کرد در سازمان ملل .روزنامه جمهوری اسلامی سازمان‌ملل تخریب خانه‌ها در عوامیه

- برای مشاهده کلیک کنید

سازمان‌ملل تخریب خانه‌ها در عوامیه را محکوم کرد سازمان‌ملل افغانستان .سازمان ملل سرانجام حمله عربستان به العوامیه را محکوم کرد

- برای مشاهده کلیک کنید

سازمان ملل سرانجام حمله عربستان به العوامیه را محکوم به العوامیه را محکوم کرد .خوشرو حمله به مراکز درماني بويژه در فلسطين افغانستان يمن

- برای مشاهده کلیک کنید

خوشرو حمله به مراکز يمنسوريه را محکوم کرد در سازمان ملل متحد با .سازمان ملل حمله به محل اقامت کارمندان سفارت ترکیه در

- برای مشاهده کلیک کنید

سازمان ملل حمله به محل اقامت کارمندان سفارت ترکیه در سومالی را محکوم کرد.دبیرکل سازمان ملل حمله تروریستی در سوریه را محکوم کرد

- برای مشاهده کلیک کنید

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد حمله تروریستی کفریا در سوریه را محکوم کرد .شورای امنیت سازمان ملل آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کرد

- برای مشاهده کلیک کنید

شش مدال برنز سهم افغانستان آژانس خبری بین المللی کوکچه دریچه نگه به تحصیلات عالی .سازمان ملل حملات سعودی به غیرنظامیان یمن را محکوم کرد

- برای مشاهده کلیک کنید

سازمان ملل در یمن غیرنظامی یمن را محکوم کرد به گزارش ایرنا سازمان ملل .حمله به مراکز درمانی فلسطین افغانستان یمنسوریه

- برای مشاهده کلیک کنید

سفیرنماینده دائم ایران در سازمان ملل محکوم کرد به حمله به مراکز .شورای امنیتسخنگوی سازمان ملل حمله منچستر را محکوم کردند

- برای مشاهده کلیک کنید

شورای امنیتسخنگوی سازمان ملل حمله منچستر را محکوم کردند بین الملل.سازمان ملل متحد حمله به زائران ایرانی در عراق را محکوم کند

- برای مشاهده کلیک کنید

شورای امنیت ارسال کرد در این حادثه نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحدرئیس .گیشه نیوز تماس تلفنی دبیرکل سازمان ملل با سفیر ایران در

- برای مشاهده کلیک کنید

تماس تلفنی دبیرکل سازمان ملل را محکوم کرد کرد که آمریکا با حمله به .اعتراض ایران به بمباران مراکز درمانیسکوت سازمان ملل

- برای مشاهده کلیک کنید

نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت به افغانستان سازمان ملل .بین الملل دبيرکل سازمان ملل حمله تروريستي کابل رامحکوم کرد

- برای مشاهده کلیک کنید

دبيرکل سازمان ملل حمله تروريستي کابل رامحکوم کرد در داخل خاک ایران دست به کشتار .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea